! Blog został przeniesiony, obecnie dostępny jest pod adresem: introwertyczka1.wordpress.com !

04.01.2015

O zmienności i niezmienności czasów

Często mówi się, że świat się zmienia. Czy jednak tak jest w istocie? 

Zmieniają się czasy, zmienia się infrastruktura, zmieniają się warunki bytowo-gospodarcze, rozwija się gałąź technologiczna. Gospodarka raz idzie do przodu, raz zwalnia, raz jest rozkwit, innym razem recesja. Zmieniają się rządy, co jakiś czas są wybory, zmienia się prawo, zmieniają się cele polityczne.

Czy jednak wskutek tego zmienia się świat? Nie, świat zawsze jest taki sam i tak samo funkcjonuje. Zawsze rządzi tymi samymi prawami, niezależnie od czasów. Kierują nim ciągle te same mechanizmy.

Ludzie też się nie zmieniają, zawsze są tacy sami - niezależnie od epoki, od reżimu, od ustroju gospodarczego, od systemu politycznego i partyjnego. Byli tacy sami dwieście lat temu, sto lat temu, pięćdziesiąt lat temu, trzydzieści lat temu i są tacy sami teraz. Nawet, jeśli nabyli umiejętność obsługi telewizora, komputera, telefonu, to nadal są tacy sami. Umiejętność posługiwania się narzędziami nie uczyniła z nas lepszych jednostek ludzkich. Jedynie ułatwiła nam życie i usprawniła obieg informacji.

Ludzie to ludzie - nie są ani dobrzy ani źli, i nie zmieniają się nagle pod wpływem czasów, w których żyją. Co więc się zmienia? Byt społeczny i świadomość społeczna.

Jak powszechnie wiadomo, byt określa świadomość i w związku z tym miejsce, które zajmujemy w społeczeństwie, ma wpływ na nasz sposób myślenia. Wraz z warun­kami życia ludzi i ich stosunkami społecznymi, zmienia się również ich świado­mość. Ludzie myślą tak, jak pozwalają im na to warunki społeczno-ekonomiczne, w których żyją. Innymi słowy, byt społeczny określa świadomość społeczną.

Jak pisał Karol Marks w dziele Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej: "W społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą w określone, konieczne, niezależne od ich woli stosunki - w stosunki produkcji, które odpowiadają określonemu szczeblowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Całokształt tych stosunków produkcji tworzy ekonomiczną strukturę społeczeństwa, realną podstawę, na której wznosi się nadbudowa prawna i polityczna i której odpowiadają określone formy świadomości społecznej. Sposób produkcji życia materialnego uwarunkowuje społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogólności. Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, byt społeczny ludzi określa ich świadomość". W Manifeście Komunistycznym Karol Marks i Fryderyk Engels zapytywali: "Czy potrzeba szczególnej przenikliwości, by zrozumieć, że wraz z warunkami życia ludzi, ich stosunkami społecznymi, bytem społecznym, zmieniają się także ich wyobrażenia, poglądy i pojęcia - słowem, także ich świadomość? Czegóż dowodzi historia idei, jeżeli nie tego, że produkcja duchowa przeobraża się wraz z materialną? Ideami panującymi każdego okresu były zawsze tylko idee klasy panującej". Ciężko nie zgodzić się z tymi wybitnymi ludźmi, nieprawdaż?

Mimo upływu lat słowa Marksa i Engelsa nie tracą na aktualności. Dlaczego? Bo świat się nie zmienia.

Archiwum bloga

! Blog został przeniesiony, obecnie dostępny jest pod adresem: introwertyczka1.wordpress.com !
Kopiowanie tekstów jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na Weheartit Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

O mnie

Moje zdjęcie
Mam na imię Daria i w przestrzeni internetowej jestem głównie nawiedzoną multiblogerką. Założyłam blogi z niezwykle banalnego powodu: po to, aby prezentować publiczności swoją twórczość. Tak się składa, że internet i funkcjonujący w jego ramach blogger oferują taką możliwość, więc czemu z niej nie skorzystać?

W chwili obecnej blogowanie pozwala mi zarówno na wyrażanie siebie, jak i na uporządkowanie swoich rozbieganych myśli. Wciągnęło mnie od pierwszej chwili i nie ukrywam, że sporą większość czasu w sieci poświęcam właśnie prowadzeniu blogów. :-) Mam ich kilka i każdy z nich jest dla mnie ważny.

Zachęcam również do wypowiadania się na Forum dla Ciebie, a także do zapoznania się z moją ofertą w zakresie pomocy blogowej: Ulepsz swój blog z Introwertyczką!.